En i Bohuslän

Stickat collage i ull, akryl och bomull, 2020, 190x184 cm

Del av utställningen Ellis Eden - Ett retrospektiv, en grupputställning med Galleri BOX styrelse på Galleri Verkligheten i Umeå. Utställninen baserades på den fiktiva konstnären Ellis Edens liv, en karaktär som vi alla gick in i och skapade verk utifrån. Läs mer om utställningen på Galleri Verklighetens hemsida eller i Västerbottens-Kurirens artikel.

Under 60-talet hade Ellis Eden kopplingar till Bohus Stickning, ett klädmärke för handstickade plagg, vars mönster var närvarande i Edens textila collage. Bohus Stickning hade startats under slutet av 30-talet, efter att en grupp kvinnor från Fågelviken i Bohuslän gått ihop för att hitta ett sätt att arbeta avlönat hemifrån.

Edens ingång till stickning står i klar relation till Bohus Stickning. Här kan vi bland annat se mönster av Kerstin Olsson, Emma Jacobsson och Anna-Lisa Mannheimer Lunn, som alla arbetade med formgivning inom organisationen. Edens materialval och färgkombinationer följer dock ett parallellt spår. Kanske var det ett sätt för konstnären att utforska och bygga vidare på den nya mönstertradition som Bohus Stickning hade introducerat i området? De stickade fraserna i Edens collage verkar istället relatera till det konstnärliga arbetet i sig själv, och kan ha varit en reflektion över den samtida kris som tvingat så många att tänka om kring sina verksamheter.

 

During the 60's, Ellis Eden had connections to Bohus Knitting, a clothing brand for hand-knitted garments, whose patterns were present in Eden's textile collages. Bohus Knitting was founded in the late 30’s, after a group of women from Fågelviken in Bohuslän had come together to find a way to get paid for labor that they could do at home.

Eden's approach to knitting stands in direct relation to Bohus Knitting. We can recognize patterns by Kerstin Olsson, Emma Jacobsson and Anna-Lisa Mannheimer Lunn, who were all designers within the organization. Eden's choice of materials and color combinations, however, follow a parallel track. It is possible that this was a way for the artist to explore and build upon the new pattern tradition that Bohus Knitting had introduced to the region. The knitted phrases in Eden’s collage seem instead to relate to the artistic work itself, and may have been a reflection on the contemporary crisis that has forced so many to rethink their work.

 

Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Instagram share

© 2015-2020 Ellen Skafvenstedt