VISST

Textil skulptur i Bergrummet på Konstepidemin, Göteborg. 3,5x6 m, år 2020.

En platsspecifik, monumental väv som gick på tvären genom hela Bergrummet på Konstepidemin likt en solid mur. Väven utgjorde en bild av en antagen underjordisk nedbrytningsprocess, som vi kunde få en inblick i genom bergets port. Där syntes förkastade material som arrangerats om enligt nya principer för att konstruera ett mönster i köttiga texturer. Bergrummet fungerade som ett skulpturalt soprum och en deponi, ett upptäckt gömställe för de kasserade föremålen på deras sista anhalt.

Alla material i verket var återbrukade (förutom skruvarna). Tack till Åsas Förmedling, Kyrkornas Second Hand, Klätterdomen, Klätterfabriken, Returkultur och Göteborgs Konstmuseum för all hjälp och allt material!

Foto: Hendrik Zeitler

Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Konstnär -
Instagram share

© 2015-2020 Ellen Skafvenstedt